Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Top10kiengiang.vn cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi đã tạo Chính sách Bảo mật để đảm bảo với bạn về cam kết của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật & Cookie

Top10kiengiang.vn tiếp nhận và nghiêm túc tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại mất mát, trộm cắp, sử dụng sai mục đích cũng như chống lại việc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự.

Top10kiengiang.vn chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được thông báo cho bạn nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà Top10kiengiang.vn mang lại cho bạn.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các bên này bảo vệ dữ liệu cá nhân mà họ có thể nhận được từ chúng tôi theo cách nhất quán với Chính sách này. Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.

Thay đổi Chính sách Bảo mật & Cookie

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian và sẽ đăng các sửa đổi trên trang web này.